Tegning av hus og situasjonsplaner

Vi har mulighet til å hjelpe med tegning av hus, bolig, garasje, lager, kontor eller andre bygninger. Vi produserer plantegninger, fasadetegninger, snitt og 3D perspektiver. Vi kan også modellere situasjonsplaner som kan benyttes i byggsaker, salg, eller utstikking øyemed.

Tegninger av bygninger

Vi har kompetanse til å lage tegninger som kan brukes i mange forskjellige sammenhenger. Ofte produserer vi tegninger som brukes for å søke om byggetillatelse, samt tegninger som er grunnlag for selve husbyggingen. Det kan være tilbygg, bolig, næringsbygg vi jobber med. Det blir ofte produsert plantegninger, fasadetegninger, snitt og 3D visninger i slike saker. Vi har også anledning til å lage 3D illustrasjoner.

Tegninger av situasjonsplaner

Vi lager tegninger av situasjonsplaner. Ofte blir husmodellene i digitalt 3D format lagt inn i en kartmodell. Der blir huset plassert i bredde, lengde og høyde. I noen tilfeller drar vi ut til tomten med GPS utstyr og måler inn de faktiske forholdene på tomten for å kvalitetssikre kartet og andre relevante forhold. Situasjonplanene trengs i de fleste byggesøknader. Når den digitale situasjonsplanen er ferdig, danner denne grunnlaget for senere utstikking med GPS på tomten.