Byggesøknader

Vi har anledning til å tilby hjelp til å søke om byggetillatelser. Dette kan være for oppføring av garasjer, boliger, kontorbygg og lager etc. Trenger du hjelp til byggesak/nabovarsling eller lignende, så ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.

Vi har lang erfaring med byggesaker. Vi har selvsagt mange byggesøknader i egen regi løpende, og har igjennom dette opparbeidet oss en del kunnskap. Vi har erfaringer fra alle kommunene rundt oss i gamle Hedmark. Vi har systemer for nabovarsling via digital utsending, slik at man slipper å løpe rundt etter underskrifter. Innsending mot kommunene er også digital.